zaterdag 26 september 2015

IJsselrijck of ijselijk?

Wie regelmatig op de weg is van Gouda naar Haastrecht heeft vast de borden zien staan: "IJsselrijck Leeft" - "10 royale bouwkavels te koop aan de Hollandse IJssel in Haastrecht". Eind september 2015 begint de verkoop via de makelaars Van ’t Hoff en Burgland.

IJsselrijck, als er belangstelling voor zou zijn en er daadwerkelijk gebouwd gaat worden, komt op het terrein waar vroeger de fabriek voor grondstoffen ten behoeve van de keramische industrie stond. Ongeveer tien jaar is die fabriek geleden gesloten en was sindsdien danig in verval. Allerlei activiteiten zaten er in het pand. Eerst een tijdelijke garage voor HeuvelTrans. Daarna nog een kerkgenootschap met guerrilla-kerkdiensten. U weet wel, zoals dat op zijn protestants gaat: een afsplitsing van een afsplitsing van een enz. enz. Allemaal illegale activiteiten, want het bestemmingsplan van de gemeente Vlist stond het niet toe. Dat voorzag alleen in een fabriek voor grondstoffen ten behoeve van de keramische industrie. De toenmalige gemeente Vlist onderkende dat dit niet zo handig was voor de herbestemming en verkoopbaarheid van het terrein, en gaf er enkele jaren terug een andere bestemming aan. Helaas een woonbestemming, helemaal buiten de bebouwingscontour van Haastrecht. 

Hoe blij zijn de liefhebbers van natuur en landschap in het Groene Hart met villabouw aan de Hollandse IJssel? Niet erg blij. Want met het terrein waren zoveel mooiere mogelijkheden geweest. Ooit dienden activisten voor een mooiere Krimpenerwaard een gedurfd plan bij Vlist in: Plan Dotterbloem. Natuurontwikkeling langs de Hollandse IJssel die tegelijk overtollig IJsselwater moest bergen. En tegelijk ecologische schakel diende te zijn in de Groene Ruggengraat tussen IJsselmeer en Biesbosch. Niet onlogisch met het fraaie Steinse Groen aan de overkant. Al snel door Vlist afgeserveerd omdat de kosten-batenanalyse in de ogen van de gemeente niet positief was. Inderdaad qua pegels niet, maar breed maatschappelijk gezien zou het batig saldo groot zijn geweest. Een IJssel die een beetje Linge-allure zou krijgen. IJsselrijck staat dan ook met rode vlag op de Kwaliteitsatlas van Stichting Groene Hart. http://kwaliteitsatlas.nl/kwaliteitsopgaven/locatie-vingerling-vlist/

Nu dreigt er dus een locatie te komen voor dun en duur wonen voor de happy few. De rustieke naam "IJsselrijck" doet al zoiets vermoeden. En zo zijn er meer van dat soort locaties in ontwikkeling langs de IJssel. Villa's op de oude Stubbe-locatie aan de Goejanverwelledijk, villa's op het oude terrein van Ouwe Gouwe en juist richting het klooster op het terrein van de voormalige camping Tempelhof en de palingkwekerij. Lange tijd sluimerend vanwege de economische crisis, maar momenteel weer in full swing nu het beter lijkt te gaan. Protserige villa’s zijn geen "verrijcking" van het IJssellandschap. Hoe lelijk dat uit kan pakken, moet maar eens aan de Bilwijkerweg tussen Haastrecht en Stolwijk gaan kijken. Was de slogan voor de opknapbeurt van de IJssel niet ooit "Hollandse IJssel - Schoner Mooier"? 

Maar moeten de toekomstige bewoners van deze villa's zich gelukkig prijzen? Wie rustig en landelijk wonen als hartenwens heeft, zou wel eens heel erg bedrogen uit kunnen komen. Wij als pleitbezorgers van een Rijcke IJssel althans zouden ons nog een flink achter de oren krabben. Of alvast een grootverpakking Ohropax en een bloeddrukmeter bestellen. Je krijgt de Provincialeweg West (N228) er namelijk gratis bij. Dat is een van de drukste regionale wegen in de provincie en bij voorkeur gebruikt door forensen- en sluipverkeer. Nee, niet alleen personenauto's, maar ook zwaar vrachtverkeer. Soms zelfs vrachtwagens van meer dan 50 ton die de weegpunten op de A12 willen vermijden. Als er files tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug staan, is het helemaal kassa. En dat op een provinciale weg die gelegen is op zeer slappe bodem. Dik voor 6 uur 's ochtends begint het feest al. Niet alleen lawaai, maar ook trillingen. En uiteraard de weekends met mooi weer waarin je lekker in je tuin wilt zitten: de kronkelige N228 is dan een geliefde route voor groepen motorrijders uit heel West- en Midden-Nederland, de outlaw bikers met hun knetterende Harley’s incluis.

IJsselrijck ligt een locatie waar eigenlijk geen nieuwe woningbouw plaats zou moeten vinden. Niet zozeer vanwege de overgebleven bodemverontreiniging van Vingerling, want die schijnt mee te vallen. Maar wel vanwege de nabije hoogspanningsleidingen en vanwege de zeer slechte geluidskwaliteit. Permanente geluidshinder, met name slaapverstoring, is een aanslag op je gezondheid, met name op hart en bloedvaten. Maar ook op het geestelijk welbevinden. Een blik op de Geluidbelastingkaart Provinciale Wegen van Zuid-Holland uit 2012, het tracé van de N228, http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/milieu/geluidskwaliteit-0/, spreekt boekdelen. Het is niet voor niets dat voor bouwen op dit soort locaties een Ontheffing Hogere Geluidswaarden afgegeven moet worden. Dat werpt de vraag of IJsselrijck niet als een ijselijke vergissing moet worden gezien. Niet in het laatst van wie daar vijf euroton of meer voor neer gaat tellen.

Blog van Rijcke IJssel

Pleitbezorgers voor een duurzame ontwikkeling van de IJsselstreek.